اخبار
متن نمونه
دكتر طوبي كاظمي درادامه از مدير اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي دانشگاه بابت برنامه ريزي درجهت برگزاري اين همايش و تلاش هاي متعدد در زمينه اطلاع رساني دانشگاه تشكرو عنوان داشتند درسال81  اين دانشگاه كتابخانه بسيار مجهزي داشته و با پيگيري هاي لازم توسعه يافته است. دكتركاظمي افزود يكي ازچالش هايي  كه دربحث چارت سازماني داريم، كتابخانه مركزي زيرنظر معاونت است و زحمات زيادي براي خريد كتاب انجام مي شود و زمانيكه به دانشكده ها وبيمارستان ها مي رسد نظارت كافي نداريم.دردانشگاه هايي مثل دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كه كتابخانه مركزي امكانات بسيار عالي داشته و زمانيكه به دانشكده ها وبيمارستان ها مي رسد، دانشكده ها همه در پرديس دانشگاه بوده وامكان استفاده دانشجويان مختلف از امكانات كتابخانه مركزي براحتي ودر زمان بسياركوتاه ميسراست.اما متأسفانه هيئت بورد رشته هاي مختلف مثل بهداشت محيط، اصراربرداشتن كتابخانه مستقل در دانشكده بهداشت دارند.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal